Error 403_7

El servei al qual intenta accedir requereix identificació amb certificat digital o DNI electrònic. 

S'ha produït un error ja que no ha seleccionat un certificat digital o DNI electrònic reconegut per l'Ajuntament.

Tanque el navegador, òbriga un nou navegador i torne a intentar-ho seleccionant un certificat digital o DNI electrònic.

Data de l'última actualització9 de febrer 2020
Tornar Imprimir